OPEL SERWIS
O nas
Naszą działalnośc rozpoczeliśmy w 1996r. na ul.Przemkowskiej 12.   Naprawialiśmy samochody różnych marek. Były to przede wszystkim warburgi i trabanty. Z czasem, zapadła decyzja o wyspecjalizowaniu się w naprawach samochodów marki Opel. W lipcu 2009r przenieśliśmy się do nowo wybudowanego budynku pod numerem 24. Podwyższyliśmy standard serwisu. Zwiększyliśmy ilośc stanowisk, zainwestowliśmy w nowy sprzęt. Wszystko po to, aby zoptymalizowac szybkośc i skutecz- nośc napraw. 
PRZEMKOWSKA 24
Dysponujemy podręcznym magazy- nem z częściami zamiennymi, którego asortyment sukcesywnie powiększa- my. Pozwala nam to na skrócenie czasu naprawy do minimum. Prakty- cznie 90 procent naprawianych  sa- mochodów oddajemy ich właścicielom tego samego dnia.